HPE 1420 8G Switch

  • Nhà sản xuất:  HP
  • Mã sản phẩm:  JH329A
  • Tình trạng:  Còn hàng
Liên Hệ

HP 1420-8G Switch JH329A

- Ports: 8 autosensing 10/100/1000 ports. 

- Memory and processor: 4 Kb EEPROM capacity.

- Packet buffer size: 192 KB. 

- 100 Mb Latency: < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency: < 1.2 µs (LIFO 64-byte packets).

- Throughput: Up to 11.9 million pps (64-byte packets).

- Switching capacity: 16 Gbps.

- MAC address table size: 4096 entries.


Viết đánh giá


Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến